Çocukla Geziyorum

Louvre Müzesi – FRANSA Paris

louvre11 300x224 Louvre Müzesi   FRANSA ParisLouvre Müzesi ,  Fransız ihtilâlinden sonra 1793 senesinde, Fransa’da açılan ilk devlet müzesidir. Paris’te bulunan bu müze emsalleri arasında en ünlülerindendir. Louvre Müzesi, şehrin merkezinde, Seine Nehri’nin sağ yakasıyla şehrin ünlü yerlerinden birisi olan Rivoli Caddesi arasındadır.

Louvre, on üçüncü yüzyıl başlarında (1204), Philippe Auguste tarafından ilk şekliyle inşâ ettirilmiştir. Adını İngilizcede kuvvet, güç anlamına gelen “Lower” kelimesinden alan saray, daha sonra 14. yüzyılda kraliyet merkezi olmuştur. On beşinci yüzyılda ise saray, Loire’nin kıyısına taşınınca Louvre bakımsız kalmış ve 1564’te sarayın Tuileries bölümünün yapımına başlanmış fakat, Üçüncü Napolyon zamanında tamamlanabilmiştir. 1589 ile 1610 yılları arasında hüküm süren Kral IV. Henry ise ek olarak, o dönemde dünyanın en büyük ve uzun binası olan Grande Galerie’yi yaptırmıştır. Büyük bir sanat destekçisi olan IV. Henry, yüzlerce sanatçı ve ustaya bu binanın aşağı katlarında yaşamaları için davette bulunmuştur.

3233852173 d36d8e49e11 300x216 Louvre Müzesi   FRANSA ParisKraliçe Catherine Medici tarafından 1560’da başlatılan Denon Kanadı’nı, XIII. Louis (1610-1643) tamamlatmıştır. Sarayın kuzey tarafında bulunan ve yine XIII. Louis tarafından yaptırılan Richelieu Kanadı ise uzun süre boyunca Ekonomi Bakanlığı olarak kullanılmıştır. Bakanlığın taşınmasının ardından yenilenen bölüm 1993’de; müzenin 8 Kasım 1793’te Fransız Devrimi’nden sonra halka ilk kez açılmasından 200 yıl sonra, yeniden sanat galerisi haline getirilmiştir. Binanın III. Napolyon (1852-1857) tarafından eklenen kanadı ise yeni-barok tarzın İkinci İmparatorluk dönemini yansıtmaktadır ve detaylı heykellerle yüklüdür.

Yapılan tâmirât ve değişikliklerle zamanımıza kadar gelen saray , 1932’de son şeklini almıştır.

Louvre (Luvr) müzesi; yedi bölümden meydana gelmektedir.  Resim, heykel, doğu sanatları, Mısır sanatları, Yunan sanatları, sanat eserleri, desen gibi dallara 800px Louvre 2007 02 24 c1 300x119 Louvre Müzesi   FRANSA Parisayrılan kısımlar bulunmaktadır. Doğu sanatları bölümünde; heykel, Akat uygarlıklarından eserler mevcuttur. Mısır sanatları kısmı ise, Mısır’dan getirilen ve Kahire Fransız Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalarda ortaya çıkan, uygarlık örneklerinin tanınması bakımından önemlidir. Yunan sanatları bölümünde; M.Ö. 2000 yılı ile M.S. 3. yüzyıl sanatlarına ve çinilerine rastlanmaktadır. Sanat eserleri bölümünde, ortaçağdan günümüze kadar gelen süsleme sanatı örnekleri; resim bölümünde, ortaçağ Fransız ve Avrupa resim koleksiyonları vardır.Heykel bölümü ise, 19. yüzyıl Fransız sanatının zamanımıza kadarki önemli eserlerini bulundurmaktadır.

Venus de Milo in the Musee de Louvre1 225x300 Louvre Müzesi   FRANSA ParisMüzenin çok zengin kütüphânesi, konferans salonu ve eğitim bölümü, eserlerin incelendiği ve yenilendiği laboratuvar ile sanat târihi ve müzecilik konusunda eğitim yapan,  Louvre Müze Okulu da önemli kısımlarındandır.

Fragonard, Rembrandt, Rubens, Titian, Poussin ve David gibi sanatçıların eserlerinin görülebileceği Louvre Müzesi’nde,  Venus de Milo  ( Milo Venüsü   )gibi çok iyi bilinen heykel koleksiyonları da bulunmaktadır. Leonardo Da Vinci’nin ünlü Mona Lisa’sı da buradadır.  Baron Edmond de Rothschild’ın (1845–1934) 40,000’den fazla oyma resim, yaklaşık 3,000 çizim ve 500 resimli kitap içeren koleksiyonu 1935’te Louvre’a verilmiştir. Bunların yanısıra Louvre’da arkeolojik, mimari ve tarihsel sergilere de yer verilmektedir

Kaynak : www.wikipedia.org

Kaynak : www.merhabaparis.com

paris-4-gun-opera-garnier-louvre

 

Paylaşın: