Çocukla Geziyorum

Versay Sarayı – FRANSA Paris

Palais de Versailles

Versay Sarayı tarihi bir Fransız şatosudur. Bugün ise müze olarak kullanılmaktadır. Sarayın inşaatına 13 Louis çağında, tuğla ve taştan küçük bir av köşkü olarak başlanmıştır. Daha sonra biraz büyütülen köşk, 14.Louis, tarafından tekrar büyütülerek, saraya klasik şekli verilmiştir. 1760 yılında ise, saraya avlu kanatları ilave edilmiştir.

Versailles, Fransız baroğunun sonu ve klasik üslubun başıdır. Louvre gibi Fransız tarihini özetler. Versailles sarayının bahçe tarafındaki cephesi  en klasik Fransız mimarisine örnek olmuştur.

İç mekân dış cepheden daha başarılıdır. Sarayın içindeki tören odaları uzun bir aks üstüne dizilmiş olup birbirlerine açılırlar. Bütün saray kralın; yatağı, odası ve dairesi etrafında düzenlenmiştir. Hanedan prenslerinin, saraylıların daireleri, bakanların büroları, kabul, eğlence, tapınma ve gezinti yerleri kesin bir plan ve perspektif kombinasyonu içerisinde düzenlenmiştir. Sarayın en önemli  yeri Aynalar Galerisi ve Şapeldir.

Aynalar Galerisi: Bütün duvar uzunluğu boyunca kullanılan aynalar sayesinde, sağır duvarında pencereli duvar kadar aydınlık olması sağlanmıştır. Galeri bundan başka yeşil images[3]mermerle kaplanmıştır. Salonun tavanındaki resimler Le Brun’un eseridir.

Şapel: Strüktür olarak binaya kaynamamıştır, fakat iç mekân olarak çağın en başarılı örneğidir. Şapelin dekorasyonu bir sonraki rokay çağının mimari üslubunun habercisidir.

Versailles sarayı çok geniş planlanmış olması yönüyle tipik fransızdır. Roma imparatorluk çağından beri ilk defa böyle büyük ölçüler kullanılmıştır. Bunun sebebi ise zengin ve merkezi krallık yönetimidir. İtalya, Almanya ve İngiltere ‘de siyasi ortamlar farklı oldugu için Versailles sarayı gibi benzerleri yapılamamıştır. Sarayın uzun zaman tuvaleti ve banyosu olmamıştır.

Versailles sarayının bir diğer önemli özeliğice bahçesidir.

Bahçe: Versailles sarayınınbahçe mimarı, Le Notre dur. Le Notre ‘un planı sarayın batısındaki Versailles kasabası tarafından başlar. Paris ve Saint-Cloud’dan Versailles gelen üç yolda Palace_of_Versailles_Paris_France_04[1]sarayın ön avlusundaki kralın atlı heykeline doğru yönelmişlerdir ve üçü de bu alanda birleşirler. Rönesans ve barok mimarilerinde o kadar önemli olan merkezi plan  ,asrın en önemli örneği olmuştur.

Sarayın kasabaya bakan cephesinde, ahırlar ve servis avluları bulunmaktadır. Dekoratif bahçe çok akıllıca arka tarafa yerleştirilmiştir. Büyük kanalın çevresine toplanmış olan asimetrik

planlı arka bahçe sonradan yapılan şehircilik planlarında da etkili olmuştur. Haç şeklinde olan Büyük Kanal, 2 mil uzunluğunca ormanlar arasından geçer. Ağaçlar arasında, sonsuz paralel veya radyal yollar bunların etrafında budanarak şekillendirilmiş, yeşillikler tarafından sınırlandırılan çiçek paralelleri, su bahçeleri, merdivenler ve köşkler vardır.Bahçenin barok planı tabiata böylesine hükmetmekle , büyük kralın şanını da belirtmektedir.

Büyük Kanaldan saraya uzanan büyük caddenin aksında kralın yatak odası vardır ve bu oda aslında kompozisyonun merkezidir. Versailles’de bina _bahçe ahenginin kusursuz olduğu görülür. Geniş teraslamalar, yolların perspektiflemeleri, bitkilerin ağaçların düzeni, su oyunlarının hepsi bir geometrik düzen içerisindedir.

Kaynak : www.wikipedia.org

paris-eylul-2009

ver-1[1]

 

Paylaşın: