Çocukla Geziyorum

Atlantis Efsanesi – YUNANİSTAN Girit

Atlantis, Atlas’ın adası, Platon’un Timaeus ve Critias kitaplarında bahsettiği efsanevi batık bir kıta ve uygarlık.

Platon’a göre Atlantis, “Herkül Sütunları’nın ötesinde” yer alan, Batı Avrupa ve Afrika’nın birçok kısmını fetheden ve Solon’un zamanından 9.000 yıl önce (yaklaşık M.Ö.9500) Atina’yı fethetmeye çalışan ancak başarılı olamayıp bir gecede okyanusa batan bir uygarlıktır.

Platon’un diyaloglarında gömülü bir hikâye halinde olan Atlantis, genellikle Platon tarafından kendi politik teorilerini anlatmak için yaratılmış bir efsane olarak görülür. Birçok akademisyen için Atlantis hikâyesinin amacı belirgin olmasına rağmen, Platon’un hikâyesinin ne kadarının eski hikâyelerden derlendiği bir tartışma konusudur. Bazı akademisyenler Platon’un hikâyeyi Thera yanardağ patlaması veya Troya Savaşı’ndaki bazı öğelerle oluşturduğunu savunurken, bazıları ise M.Ö. 373’te gerçekleşen Helike’nin yıkımı veya M.Ö. 415-413 yılları arasında gerçekleşen Atina’nın başarısız Sicilya işgali gibi olaylardan esinlendiğini savunurlar.

M.Ö. 421 yılında Sokrates’in evindeki bir Felsefe sohbetinde Atinalı devlet adamı Kristias, dedesi Dropides’in kendisine naklettiği efsaneyi hikâye eder. Hikayeyi dede Dropides’e nakleden ünlü Yunanlı şair Solon’dur. Solon’un gösterdiği kaynak ise Mısır’da bulunduğu dönemde tanıştığı Mısırlı bir keşiştir ve Keşiş’e göre Atlantis ‘e ilişkin olaylar M.Ö. 9000 yılında gerçekleşmiştir.

Girit Uygarlığı, Geç Minos dönemine denk düşen çağda, Tera patlaması olarak bilinen yazılı
tarihin bahsettiği en büyük yanardağ patlaması yaşandı. Patlamanın tam tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak kabul edilen ortak görüşe göre son derece yıkıcı olan bu doğal felaket uygarlığın hızlı çöküş süreci içime girmesine neden olmuştur. Klasik Çağ’da Yunanların Atlantis olarak nitelendirdikleri yerin de burası olması yüksek bir olasılıktır.

yunan-adalari-agustos-2011

yunan-adalari-4-gun-giritsantorini

Paylaşın: