Çocukla Geziyorum

Bryggen – NORVEÇ Bergen

Bergen ‘in eski limanı Bryggen, 14.yy.dan 16.yy.’a kadar önemini, Hansa Ligi ticaret imparatorluğunun bir parçası olarak sağlamıştır. En sonuncusu 1955 yılında yaşanan pek çok yangın, Bryggen’in karakteristik ahşap evlerine zarar vermiştir.

Eski yapı kalıpları ve yöntemler takip edilerek, Kuzey Avrupa’da yaygın olan ahşap kentsel yerleşimlerin ana yapısının korunması sağlanmıştır. Bugün yaklaşık olarak 62 bina ile bu eski şehir manzarası yaşatılabilmiştir.

Bugünkü şeklini, 1702 yangınını takiben, ahenkli antik bölüm Bryggen, Hansa tüccarlarının kullanım alanı olarak almıştır.

Geleneksel ahşap binalar ile şehrin bu bölümü, Kuzey Avrupa’nın en eski büyük ticaret limanının anısını yaşatmaktadır. Kral Olav tarafından 1070 yılında kurulan Norveç aristokrasisinin sahip olduğu Bryggen, başlangıçta balık ticareti üzerinde tekelleşmiş bir liman olmuştur. 1350 yıllarında, güçlü Hansa birliğinin kontrolü ele geçirmesi ile ayrıca bir de gıda ambalaj ticareti oluşmuştur.

Bryggen bölgesi fizyonomisini, Alman sömürgecilerine borçludur. Karakteristiği, rıhtım boyunca paralel uzanan dar sokaklar boyunca binaların sıralanmasıdır. Kentsel birim olarak, ortak bir avlu etrafında dönen, çatıları, yan duvarları ve cephesi  üçgen, üç katlı ahşap evler  grubudur.

Avlunun arkasında yangına karşı koruyan küçük taş bir depo bulunmaktadır. Bu tekrarlayan yapı, Hansa ticaret sömürgecilerinin yaşam koşullarına adapte olmuştur. Alman tüccarlar, ahşap evleri bireysel ikametgah veya kollektif depo olarak kullanmışlardır.

Gerçek bir koloni olan Bryggen ‘de, Alman kökenli balıkçılar, 1745 yılında Norveç’in ticari bir gelişim yaratmasına kadar ivmelerini sürdürmüş daha sonra ise politik dokunulmazlık almışlardır.

14. yüzyıla kadar uzanan toplumsal örgütlenmenin izlerini taşıyan bu bölge, yüzyıllar boyunca yıkıcı bazı hasarlara uğramıştır. ( 1476 ve 1702 yangınları ) Bununla beraber, her zaman orijinal planına uygun olarak yeniden inşa edilmiş ve geleneksel teknikleri
kullanarak, aslına uygun ortaçağ görünümünü korumuştur.

Kaynak : UNESCO/CLT/WHC

danimarka-norvec-kasim-2010

oslo-7-gun-bergen

 

Paylaşın: