Çocukla Geziyorum

Porto – PORTEKİZ

Porto şehri, Portekiz’in kuzeyinde, Rio Douro nehrinin ağzında bulunmaktadır. Ülkenin en önemli endüstri noktası ve aynı isimli vilayetin başkentidir. Şehrin yerleşimi Roma İmparatorluğu’nun bir karakolu olduğu yüzyıllar öncesine dayanır.

Porto’nun en bilinen ihraç malı Porto şarabı’dır. Bu özel şarap için yetiştirilen üzüm çeşitleri, Rio Douro nehri boyunca yetiştirilen üzüm bağlarını kapsamaktadır. 1756’da çıkarılan bir yasayla Porto şarabının üretiminde kullanılan üzüm çeşidi ve şarabın tarifi korunmaktadır.

Douro nehrinin ağzına bakan tepeler boyunca kurulan, 2.000 yıllık tarihi ile olağan dışı bir kentsel manzaraya sahip Oporto tarihi şehir merkezi, 1996 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştır. Romalılar tarafından Portus adı verilen kentin mimari eserleri arasında, ayakta kalan en eski yapısı Oporto Katedrali ile birlikte, küçük Romanesk Cedofeita Kilisesi, gotik Igreja de São Francisco Kilisesi, Saint Francis, surlar kalıntıları ve 15. yüzyıldan kalma evler bulunmaktadır. Kentte, barok stil, de Francis ve St Claire (Santa Clara) kiliselerinin iç dekorasyonunda ayrıntılı ve yaldızlı çalışmalarla ve Merhamet kiliseleri (Misericórida)  ile Porto Piskoposluk Sarayı tarafından temsil edilmektedir. Neoklasisizm ve romantizmin hüküm sürdüğü, 19. ve 20. yüzyıllarda şehrin peyzajına muhteşem Bolsa Sarayı  ( Palácio da Bolsa ), Saint Anthony Hastanesi, belediye binası, Liberdade Meydanındaki binalar, çini süslü São Bento Tren İstasyonu ve Kristal Sarayının ( Palácio de Cristal) bahçeleri gibi ilginç anıtlar eklenmiştir.

Unesco, kentsel doku ve birçok tarihi binası ile, bir Avrupa kentinin, geçmiş bin yıldaki gelişmesine önemli derece tanıklık etmiş, kültürel ve ticari bağlantıları ile yüzü batıya dönük bir şehir olarak olağanüstü evrensel değere sahip olduğunu düşünmüştür.

Kaynak : www.wikipedia.org

lizbon-madrid-kasim-2011

lizbon-3-gun-porto-oriente

 

 

Paylaşın: